Wapenwetgeving

Wapenwetgeving omtrent verkoop Luchtdrukwapens, Kruisbogen, Messen en Tools

Luchtdrukwapens en kruisbogen vallen in de wapenwet onder categorie 4 wapens.

Lucht-, gas- of veerdrukwapens en airsoftapparaten

Voor lucht-, gas- of veerdrukwapens en airsoftapparaten geldt, dat deze kunnen worden verkocht aan personen die 18 jaar of ouder zijn in het bezit van een wettelijk geldig legitimatiebewijs. Wij als handelaar zijn verplicht een register bij te houden, waarin kolomsgewijs en achtereenvolgens worden ingevuld:

  • De datum van overdracht
  • Het aantal
  • Het fabricaat en type van de overgedragen voorwerpen
  • De naam en het adres van degene aan wie er wordt overgedragen
  • Het soort en nummer van diens legitimatiebewijs
  • Voor aanschaf airsoftapparaten het relatienummer van je NABV pas.
  • De in dit register opgenomen gegevens, zijn wij verplicht tenminste zeven jaren te bewaren.

Airsoftapparaten en de NABV

Voor aanschaf van een airsoftapparaat is een lidmaatschap van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging (NABV) vereist.
Voor info over de NABV kun je terecht op www.nabv.nl

Hand- en Kruisbogen, Messen en Tools

Voor aanschaf van een hand- of kruisboog, messen en tools geldt, dat de koper minimaal 18 jaar oud moet zijn. Het kan voorkomen dat we niet goed kunnen inschatten of de koper daadwerkelijk boven de 18 jaar is , in dat geval vragen wij om een wettelijk erkend geldig legitimatiebewijs, waaruit blijkt dat dit wel het geval is. Voor informatie over vervoer en dragen van messen kunt u terecht op www.amsterdam.nl

Wij leveren alle bovengenoemde artikelen in deugdelijke verpakking, zodat het voldoet aan de wettelijke eisen voor vervoer. Niet alle artikelen mogen in de openbare ruimte gebruikt worden. Zorg ervoor dat u op hoogte bent van de plaatselijke regelgeving hieromtrent.